Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu

© 2017 Edith Gerritsma (fotografie) en Andrea Hijmans (teksten)
© 2017 Uitgeverij KOMMA/d’jonge Hond
Grafisch ontwerp en opmaak: Wout de Vringer
ISBN: 978-94- 91525-61- 2 / NUR 653